Verkenning Managing Public Space

M. Brinkhuijsen, F. Becker, T. Hartmann, A. Esmail, S.S.E. Takx

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De beheerwereld staat voor grote uitdagingen. Klimaatadaptatie, energietransitie, mobiliteit, voedselproductie, biodiversiteit en sociale opgaven zorgen voor een toenemende druk op de openbare ruimte. De urgentie is hoog, omdat er bovendien sprake is van een grote vervangingsopgave van de systemen diein de naoorlogse periode zijn aangelegd.De beheerwereld staat voor de uitdaging deze opgaven het hoofd te bieden.Een kopgroep van vijf gemeenten en iAMProhebben het initiatief genomen om het beheer van de openbare ruimte op de kaart te zetten en beter in te bedden in academisch onderwijs en onderzoek. Dat heeft geleid tot een Programma Managing Public Space, dat een nieuw perspectief moet bieden op de opgaven waarde beheerwereldvoor staat. In het kader van dit programma is een eerste verkenning uitgevoerd. Doel van deze verkenning is om te onderzoeken of er voldoende potentie is voor het ontwikkelen van een wetenschappelijke basis in het Programma Managing Public Space en om onderzoeksthema’s en -vragen te formuleren. De verkenning bestaat uit twee delen: een praktijkverkenning naar de kennisbehoefte in de beheerwereld (enquête, focusgroep en trendverkenning) een verkenning van de wetenschappelijke kennisleemten over beheer van de openbare ruimte (literatuuronderzoek).
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen University & Research
Publication statusPublished - Sep 2020

Cite this