Verkenning kennisvragen Biologische Aquacultuur

M. Poelman, M. van der Meer, A.P.W. Kole, A.A.M. Schelvis-Smit, O. Schneider, J.W. van de Vis

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Biologische landbouw wordt in Nederland al jarenlang bedreven, waarbij ingezet wordt op het verhogen van de productkwaliteit, verbetering van productiemethoden en het zoeken naar nieuwe vormen van biologische landbouw. Hierbij wordt onder andere gezocht naar conversie mogelijkheden van conventionele teelten naar teelten onder biologische voorwaarden. De huidige kweekpraktijken worden uitgevoerd op basis van de bestaande regelgeving, waarbij keurmerken als Milieukeur relevant zijn. Er zijn binnen Nederland nog geen biologisch gecertificeerde viskwekerijen. Op het gebied van biologische aquacultuur zijn wereldwijd al enkele (privaatrechtelijke) biologische keurmerken en certificeringtrajecten opgesteld, deze richten zich voornamelijk op de kweek in het buitenwater. Om tot een Europese standaard voor biologische aquacultuur te komen en daardoor de intra,Europese handel te vereenvoudigen heeft de EU in de verordening biologische landbouw, tevens een onderdeel Aquacultuur opgenomen. De implementatieregels worden op dit moment verder uitgewerkt. Deze ontwikkelingen maken het noodzakelijk om een Nederland brede (regionale) visie en strategie te ontwikkelen voor de mogelijkheden biologische aquacultuur. Daarnaast is het van belang om via de Europese structuren (expertgroepen) zoveel mogelijk kennis in te brengen om de BV Nederland te ondersteunen bij het ontwikkelen van concrete implementatieregels. Om voor Nederland de juiste kaders te stellen is een productwerkgroep (voorheen overleggroep) van biologische aquacultuur ingesteld. Deze groep heeft een startdocument opgesteld, waarin gevraagd wordt de bestaande biologische regelgeving te beschrijven en de kennislacunes te identificeren. Deze onderdelen worden in voorliggend rapport uitgewerkt.
Original languageDutch
Place of PublicationYerseke
PublisherIMARES
Number of pages53
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C052/08

Keywords

  • aquaculture
  • organic farming
  • certification

Cite this