Verkenning innovatieve dijken in het Waddengebied : een verkenning naar de mogelijkheden voor innovatieve dijken in het Waddengebied

J.M. van Loon-Steensma, H. Schelfhout, N.M.L. Eernink, M.P.C.P. Paulissen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit rapport wordt een overzicht gegeven van innovatieve dijkconcepten. Op basis daarvan is in nauwe samenwerking met vertegenwoordigers van de vier Noordelijke waterschappen nagegaan op welke dijktrajecten langs de Waddenzee innovatieve dijkconcepten mogelijk zijn. Innovatieve dijkconcepten kunnen goedkoper zijn, beter passen in het landschap, nieuwe kansen bieden voor het Waddengebied, beter tegemoet komen aan de internationale status van de Waddenzee als belangrijk natuurgebied en ook robuuster zijn en daarmee beter beschermen tegen de effecten van klimaatverandering. In de verkenning zijn ook de bouwstenen geschetst van een methode voor het bepalen van de meerwaarde van innovatieve dijkconcepten ten opzichte van de huidige dijk. Deze verkenning is verricht in opdracht van het Deltaprogramma Waddengebied en vormt een stap in het verkennen van geschikte waterveiligheidsstrategieën in het Waddengebied die zich naast waterveiligheid richten op doelstellingen voor natuur en ruimtelijke kwaliteit.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages104
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2294
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • dykes
  • design
  • safety
  • innovations
  • north netherlands
  • wadden sea
  • dutch wadden islands

Cite this