Verkenning herstel kleinschalige lijnvormige infrastructuur Heuvelland

M.F. Wallis de Vries, A. Boesveld, W. Bosman, M. Reemer, J. Regelink, A.J. Rossenaar, J.H.J. Schaminée, K. Veling

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Kalkgraslanden en hellingbossen zijn voorbeelden van soortenrijke natuur in het Limburgse Heuvelland. In het kader van OBN is een verkennend overzicht van natuurwaarden van lijnvormige elementen gemaakt, met een visie op mogelijk herstel van natuur in bermen, heggen en houtwallen. Deze inventarisatie is tot stand gekomen dankzij de inzet van: RAVON, Vlinderstichting, Stichting Anemoon, Floron, Zoogdierenvereniging VZZ, EIS Nederland, en Alterra
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Number of pages82
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport DK
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
No.nr. 2009/dk110-O

Keywords

 • chalk grasslands
 • forests
 • landscape
 • rehabilitation
 • hill land
 • slopes
 • flora
 • fauna
 • hedges
 • natural value
 • nature management
 • ecological restoration
 • zuid-limburg
 • hedgerows
 • natura 2000

Cite this