Verkenning grootschalige toepassing van mineralenconcentraten in Nederland : effecten op nutriëntenstromen en emissies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het doel van deze studie is het kwantificeren van de effecten van grootschalige toepassing van mestverwerking en het gebruik van mineralenconcentraten als kunstmestvervanger op de emissies van ammoniak, nitraat en broeikasgassen naar het milieu. Twee referentiescenario's en 46 mestverwerkingsscenario's zijn vastgesteld, waarbij de effecten van het aandeel mineralenconcentraten, verlaging van de excretie van stikstof (N) en fosfaat (P), varianten in derogatie en export van dikke fractie, op mestplaatsing en nutriëntenemissies zijn onderzocht. De scenario's zijn doorgerekend met het integrale milieumodel MITERRA-NL. Bij de in de scenario's gekozen uitgangspunten leidt grootschalige productie en toepassing van mineralenconcentraten er toe dat meer van de N en P die door vee wordt uitgescheiden binnen de wettelijke kaders aan landbouwgronden in Nederland kan worden toegediend. De behoefte aan N- en P-kunstmest in Nederland wordt daardoor minder en er hoeft minder mest te worden geëxporteerd. Het effect van grootschalige mestverwerking op ammoniak- en lachgasemissie en nitraatuitspoeling is beperkt. Bij grootschalige mest-verwerking ontstaat geen ruimte voor een grotere veestapel. Als naast mestverwerking ook de N- en P-excretie van vee wordt verlaagd, ontstaat er binnen de wettelijke kaders ruimte voor een grotere veestapel.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages110
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2247
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • livestock farming
  • emission
  • nitrogen
  • phosphates
  • agricultural land
  • nitrate leaching
  • manure treatment
  • fertilizer application
  • concentrates

Cite this