Verkeersveiligheid landbouwvoertuigen 1987 - 2012 : een analyse, met de nadruk op nieuwe ontwikkelingen in recente jaren

C.F. Jaarsma, J.R. de Vries

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Landbouwvoertuigen zijn op de openbare weg een potentiële bron van gevaar door hun van het overige verkeer afwijkende afmetingen en bewegingskarakteristieken. In verband met de verkeersveiligheid is er een voortdurende discussie over de plek van het landbouwvoertuig op de openbare weg en over de voorwaarden die aan dat weggebruik gesteld (zouden kunnen/moeten) worden. Tegen die achtergrond wordt in dit rapport een analyse uitgevoerd van alle geregistreerde verkeersongevallen met slachtoffers (doden, ziekenhuis gewonden of licht gewonden) in de periode 1987-2012 waarbij landbouwvoertuigen waren betrokken. Gemiddeld gebeuren er jaarlijks 15 dodelijke ongevallen, 87 ongevallen met ziekenhuis gewonden en 127 met licht gewonden. Bij de licht gewonden is sprake van een sterk dalende trend, maar vermoed wordt dat dit samenhangt met een minder volledige registratie door de politie. Door deze ontwikkeling is de ernst van het ongeval in de laatste jaren sterk toegenomen. Doordat het aantal dodelijke ongevallen met landbouwvoertuigen stabiel is, terwijl het totale aantal verkeersdoden in Nederland sterk daalt, is tussen 1987 en 2005 sprake van een verdubbeling van het aandeel van landbouwvoertuigen in de dodelijke verkeersongevallen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Universiteit
ISBN (Print)9789461739957
Publication statusPublished - 2014

Publication series

NameNota / Vakgroep Ruimtelijke Planvorming
PublisherWageningen Universiteit, Departement Omgevingswetenschappen, Leerstoelgroep Landgebruiksplanning
No.nr. 114
ISSN (Print)0924-6940

Keywords

  • traffic safety
  • tractors
  • farm machinery
  • roads
  • traffic accidents
  • netherlands

Cite this