Verkeersleefbaarheid: voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip

M.J.A. Simons, J.G. Olsthoorn, C.F. Jaarsma

Research output: Contribution to conferenceConference paperAcademic

Abstract

Het begrip verkeersleefbaarheid bestaat uit onderdelen die in allerlei combinaties en in verschillende gradaties voor kunnen komen en die door verschillende mensen verschillend kunnen worden geïnterpreteerd. Die leefbaarheid bevat zowel objectieve als subjectieve elementen. Knelpunten kunnen spelen binnen en buiten de bebouwde kom. De problemen kunnen lokaal zijn, maar ook regionaal. Maar bovenal is verkeersleefbaarheid een verzamel-begrip, waarbij het van de situatie afhangt welke elementen een rol spelen. Deze bijdrage voorziet allereerst in een verkenning van dit verzamelbegrip. Aan de hand van drie praktijkvoorbeelden (Leek-Roden, Erp en Brummen) wordt inzichtelijk gemaakt wat zoal onder verkeersleefbaarheid verstaan kan worden. Daarbij worden vier elementen van verkeersleefbaarheid benoemd en uitgewerkt: verkeersdruk, oversteekbaarheid voor mens en dier, sluipverkeer en barrièrewerking. Daarna wordt uitgewerkt waarom een betere uitwerking van verkeersleefbaarheid in beleid moet worden nagestreefd. Het agenderen van verkeersleefbaarheid in beleid moet ertoe leiden dat de spanning tussen burgers en overheid in verkeersleefbaarheidskwesties kleiner wordt.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2009
Event15e Verkeerskundige Werkdag -
Duration: 18 Jun 2009 → …

Conference

Conference15e Verkeerskundige Werkdag
Period18/06/09 → …

Keywords

  • rural roads
  • traffic safety
  • traffic
  • accidents

Cite this

Simons, M. J. A., Olsthoorn, J. G., & Jaarsma, C. F. (2009). Verkeersleefbaarheid: voor iedereen belangrijk, maar een vaag begrip. Paper presented at 15e Verkeerskundige Werkdag, . https://edepot.wur.nl/9922