Verjonging van jeneverbes (Juniperus communis L.) in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap

P.W.F.M. Hommel, M. Griek, R. Haveman, R.W. de Waal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit obn onderzoek richt zich op de omstandigheden waaronder Jeneverbes zich in het Nederlandse heide- en stuifzandlandschap kan verjongen. Jeneverbesstruwelen vormen een karakteristiek onderdeel van de heide- en stuifzandlandschappen van onze pleistocene zandgronden. Zij hebben een grote cultuurhistorische waarde en herbergen tevens een hoge diversiteit aan soorten, met name aan paddenstoelen en levermossen. De afgelopen zestig jaar zijn in Nederland vrijwel geen zaailingen van Jeneverbes meer aangetroffen. Dit betekent dat de bestaande struwelen verouderen en op termijn zullen verdwijnen. Daarmee is niet alleen de toekomst van de soort in ons land onzeker geworden, maar treedt ook een groot verlies aan biodiversiteit op.
Original languageDutch
Place of PublicationEde
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Number of pages44
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameRapport DK
PublisherDirectie Kennis, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
No.nr. 2007/dk072-O

Keywords

  • juniperus
  • shrubs
  • natural regeneration
  • heathlands
  • aeolian deposits
  • natura 2000

Cite this