Verjonging van blijvend grasland

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Deze studie onderzoekt welke methoden voor graslandverjonging momenteel beschikbaar zijn voor ecologisch kwetsbaar blijvend grasland en grasland dat is aangemeld voor de eco-activiteit ‘langjarig grasland’. Op beide soorten grasland is alleen lichte grondbewerking toegestaan. De conventionele manier van graslandvernieuwing middels ploegen of andere kerende en niet-kerende grondbewerkingen en herinzaai is niet toegestaan. In de studie worden grofweg vier methoden van graslandverjonging onderscheiden: i) Stroken grondbewerking, zaaistrook maken en zaaien; ii) Mechanisch wieden in combinatie met (vastegrond)zaaien; iii) Vastegrondzaaien (eventueel in combinatie met een wiedeg); en iv) Het uitstrooien van zaad(bolletjes) over de aanwezige graszode. Deze vier methoden voor doorzaaien van grasland voldoen aan de definitie van een lichte grondbewerking, namelijk technieken voor graslandverjonging waarbij de ondergrond vrijwel onberoerd blijft en er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijft. Bij de vier doorzaai methoden zal er altijd een dekkende vegetatie zichtbaar blijven, hetgeen duidelijk onderscheidend is van grasland dat is geploegd of niet-kerend gescheurd. Wanneer de doorzaai methoden correct worden toegepast met goed afgestelde en geteste machines, zullen de blijvend graslandpercelen nimmer een fase kennen met een zwart bewerkte (kale) bovengrond. In het geval van strokengrondbewerking, de meest intensieve vorm van de vier beschreven doorzaai-methoden, zal maximaal 20% van een perceel een bewerkte (kale) bovengrond hebben. n het rapport worden verder een aantal richtlijnen gepresenteerd voor het doorzaaien van ecologisch kwetsbaar blijvend grasland en grasland dat is aangemeld voor de eco-activiteit ‘langjarig grasland’. Deze richtlijnen bieden geen garantie op een succesvolle doorzaai van blijvend grasland maar zijn wel belangrijke voorwaarden voor een succesvolle doorzaai. Met name de vochtvoorziening is cruciaal voor een goede kieming en groei van het graszaad. Succes van doorzaai is een kwestie van ervaring, organisatie en planning, gedegen kennis van bodem en gewas van de agrarische ondernemer. Daarnaast vergt doorzaaien middels lichte grondbewerking de nodige flexibiliteit van een ondernemer. Als bodem en weersomstandigheden op de korte termijn veranderen moeten ondernemers snel kunnen schakelen en van een bestaande planning kunnen afwijken voor een succesvolle doorzaai van blijvend grasland.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Plant Research
Number of pages21
DOIs
Publication statusPublished - 2023

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research, Wageningen Plant Research, Business unit Agrosysteemkunde
No.WPR-1211

Cite this