Verificatieonderzoek ecologie Krimpenerwaard; eindrapport

J.H. Faber, J.J.C. van der Pol, N.W. van den Brink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De vele met afval gedempte sloten in de Krimpenerwaard vormen een geval van ernstige bodemverontreiniging. In het gebiedsgericht bodembeheerplan wordt voorgesteld de milieurisico's te ondervangen door afdekken met 30cm schone grond. De noodzaak en toereikendheid van deze voorgenomen standaardmaatregel worden geverifieerd met betrekking tot landbouwkundige risico's, verspreidingsrisico's en ecologische risico's. Ecologische risico's werden bepaald op basis van aanwezigheid en beschikbaarheid van contaminanten in het dempingsmateriaal, herverontreiniging van de deklaag door bioturbatie en opname door planten, en effecten op bodemleven en weidevogels. Beoordeling van effecten vond plaats ten opzichte van een gebiedseigen referentie aan de hand van gaandeweg vastgestelde criteria. Dit rapport geeft een overzicht van werkwijze en resultaten, van de beoordelingssystematiek en toetscriteria en de conclusies van het Verificatieonderzoek Ecologie.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages47
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1016
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • ditches
  • soil pollution
  • pollution control
  • earth moving
  • ecotoxicology
  • zuid-holland
  • krimpenerwaard

Cite this