Verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied : analyse van de mogelijke oorzaken

O.F. Schoumans, P. Groenendijk, L.V. Renaud, W. van Dijk, J.J. Schroder, A. van den Ham, A.E.J. Hooijboer

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Nagegaan is wat mogelijke oorzaken zijn van de verhoogde nitraatconcentraties in het Zuidelijke zandgebied vergeleken met die in het Noordelijke, het Centrale en het Oostelijke zandgebied (Zand Midden) worden waargenomen. Hiervoor zijn verschillende beschikbare datasets en resultaten van rekenmodellen nader geanalyseerd (Bedrijveninformatienet, LMM, WOG-WOD-, MAMBO / STONE, CBS-Statline). De verschillen in nitraatconcentratie die tussen de zandgebieden worden waargenomen zijn grotendeels te verklaren uit verschillen in bedrijfstype of stikstofoverschot en het voorkomen van verschillende bodemgebruiksvormen, de verdeling van de grondwatertrappen en grondsoorten en het regionale neerslagoverschot. In het Zuidelijke zandgebied zijn de stikstofoverschotten het hoogst en komen meer uitspoelingsgevoelige gronden voor.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameAlterra-report
PublisherAlterra Wageningen UR
No.2319
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • sandy soils
  • leaching
  • nitrate
  • nitrates
  • groundwater
  • manures
  • models
  • netherlands

Cite this