Vergunningverlening Natuurbeschermingswet : een overzicht van aanvragen en besluiten art. 19D Natuurbeschermingswet 1998 sinds 1 oktober 2005 tot 31 juli 2008

M.E.A. Broekmeyer, A.J. Griffioen, D.A. Kamphorst

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De Natuurbeschermingswet 1998 regelt de vergunningverlening voor activiteiten in en rondom Natura 2000-gebieden waarbij een kans is op een significant negatief effect. Provincies en de Directie Regionale Zaken van LNV zijn het bevoegde gezag die vergunning cf. art 19d Natuurbeschermingswet kunnen verlenen. Sinds de invoering van de Natuurbeschermingswet op 1 oktober 2005 zijn 2304 aanvragen ingediend. Circa de helft hiervan is in het vergunningtraject afgehandeld; in 95% van de aanvragen wordt uiteindelijk een vergunning verleend. Een groot deel (629 aanvragen) wordt in de voortoets afgehandeld. Sinds de invoering zijn door provincies en Directie Regionale Zaken 19 vergunningen geheel geweigerd. De meeste aanvragen komen van particulieren en bedrijven; ruim een kwart betreft aanvragen in het kader van intensieve veehouderij
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages50
Publication statusPublished - 2008

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.1748
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature conservation
  • habitats
  • government policy
  • inventories
  • netherlands
  • natura 2000
  • nature conservation law

Cite this