Vergroening van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid : scenarioberekeningen over inpassing van agrarisch natuurbeheer en effecten op bedrijfseconomie

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In 2013 eindigt de huidige budgetperiode van het Gemeenschappelijk Landbouwbeleid (GLB). Dat betekent dat structurele aanpassingen binnen het GLB gemaakt kunnen worden. De discussies rondom mogelijke aanpassingen van het GLB zijn in volle gang. Daarbij wordt onder andere de vraag gesteld op welke wijze publieke doelen beter verankerd kunnen worden binnen het GLB door een vergroening daarvan. WOt-paper 13 gaat wat betreft publieke doelen vooral in op weide- en akkervogelbeheer. Om inzicht te krijgen in de inkomensgevolgen van meer aandacht voor weide- en akkervogelbeheer binnen de agrarische bedrijfsvoering zijn berekeningen uitgevoerd bij verschillende GLB-scenario’s. Er zijn scenario’s doorgerekend voor de melkveehouderij in Laag Holland en Zevenwouden en voor de akkerbouw in de Veenkoloniën en Zuid-Limburg.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages8
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameWOt-paper
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.13
ISSN (Print)1879-4688

Keywords

  • cap
  • biodiversity
  • agri-environment schemes
  • scenario analysis
  • farm management

Cite this