Vergelijkingen en verbindingen : De arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië, 1813-1940

E.J.V. van Nederveen Meerkerk

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

2 Citations (Scopus)

Abstract

Elise van Nederveen Meerkerk investigates the extent to which colonial ties between the Netherlands and the Netherlands East-Indies influenced women’s labour patterns in the colony as well as the metropolis. On the one hand, comparisons are made between quantitative and qualitative developments in women’s labour force participation in the Netherlands and the Netherlands Indies in the colonial period. On the other hand, various connections are made between developments in the metropolis and the colony. Not only did Dutch economic and colonial policies, such as the Cultivation System and the exports of Dutch textiles by the Dutch Trading Company (nhm), lead to changes in women’s work in both regions. Moreover, social policy, for instance the Social Question and Ethical Policy, also influenced legislation on and practices of women’s work in colony and metropolis. The underlying rhetorics were generally patronising, containing elements of class, ethnicity and gender to justify intervention (and the differences therein) in both parts of the empire. Elise van Nederveen Meerkerk onderzoekt in hoeverre de koloniale banden tussen Nederland en Nederlands-Indië de arbeidspatronen van zowel vrouwen in de kolonie als vrouwen in het moederland beïnvloedden. Enerzijds wordt een vergelijking gemaakt van de ontwikkelingen in de arbeidsdeelname van vrouwen in Nederland en Nederlands-Indië in de koloniale periode, in kwantitatief en kwalitatief opzicht. Anderzijds worden verschillende verbindingen gelegd tussen ontwikkelingen in het moederland en de kolonie. Niet alleen het economische en koloniale beleid van Nederland, zoals het Cultuurstelsel en de exporten van Nederlands textieldoor de Nederlandsche Handel-Maatschappij (nhm), leidde tot veranderingen in vrouwenarbeid in beide regio’s. Ook het sociaal beleid, zoals de ‘Sociale Quaestie’ en de Ethische Politiek, beïnvloedde de wetgeving en praktijk van de arbeid van vrouwen in moederland en kolonie. De retoriek hierachter was meestal bevoogdend, en bevatte elementen van klasse, etniciteit en gender ter verantwoording van het ingrijpen (en de verschillen daarin) in beide delen van het koloniale rijk.
Original languageDutch
Pages (from-to)13-43
JournalBijdragen en Mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden = BMGN : Low Countries Historical Review
Volume130
Issue number2
DOIs
Publication statusPublished - 2015

Cite this