Vergelijking van geleide stikstofbemestingssystemen bij tulp 2002-2003

E.A.C. Vlaming, A.M. van Dam

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Doelmatige stikstofbemesting is van groot belang voor een optimaal teeltresultaat, binnen de N-gebruiksnormen. In 2002-03 is in het kader van een meerjarig project een proef uitgevoerd met meerdere stikstofbemestingsmethoden bij tulp, om te onderzoeken met welke meststoffen en meetmethoden de hoogste opbrengst bij de laagste N-gift bereikt kan worden. In de proef, uitgevoerd op proefbedrijf De Noord in Sint Maartensbrug, kon door bijmesten op basis van meting van door het gewas gereflecteerde licht (met een Cropscanmeter) stikstof bespaard worden ten opzichte van meting van de N-voorraad in de grond en bijmesten volgens NBS (stikstofbijmestsysteem), bij een gelijke opbrengst. Bemesting met Entec (Een N-meststof met nitrificatieremmer) gaf een gelijke opbrengst als bemesten met kalkammonsalpeter of bijmesten volgens NBS, bij ongeveer gelijke gift. Bemesting met Marathon of Agroblen 32-5-5 leidde tot een mindere opbrengst, ondanks een hogere gift. Deze resultaten zijn, in combinatie met die uit andere stikstofproeven met tulp en hyacint, verwerkt in een aantal publicaties. Vervolgonderzoek wordt uitgevoerd met Cropscan gewasreflectiemetingen (2004 en 2005) en bemesting met Entec (2004), omdat deze behandelingen in het onderzoek het meeste perspectief lijken te bieden voor een doelmatige bemesting van tulp en andere bolgewassen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages17
  Publication statusPublished - 2003

  Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • tulips
  • tulipa
  • application methods
  • cultivation
  • ornamental bulbs

  Cite this