Vergelijking van de soortenbijlagen van de EG-Habitatrichtlijn, de EG-Vogelrichtlijn en de Conventie van Bern met de internationale rode lijsten

H. Siepel, E.J. Weeda, S. van Opstal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Er is een vergelijking gemaakt tussen de soortenlijsten van de bijlagen van de EG-richtlijnen (Vogelrichtlijn en Habitatrichtlijn), de bijlagen van de Conventie van Bern en de internationale rode lijsten volgens de criteria van de IUCN. Het doel van de vergelijking is te onderzoeken of de geselecteerde soorten een voldoende dekking geven voor een eventuele pan-Europese ecologische hoofdstructuur. Behalve de verwachte verschillen voortkomend uit de verschillen in reikwijdte van de verdragen bleken ooksystematische verschillen te bestaan. Gewervelde dieren, met name vogels, bleken een veel prominentere rol in te nemen op de bijlagen van de verdragen dan op grond van hun eventuele bedreigingen, blijkend uit de rode lijsten, mocht worden verwacht. Extrabescherming is echter een veel kleiner probleem dan gebieden de vereiste bescherming te onthouden. Verschillen in deze trant, namelijk een veel kleinere participatie in de bijlagen van de verdragen dan op grond van de rode lijsten mocht worden verwacht, zijn ook gevonden. Het blijkt dat vooral soorten uit aquatische milieus, inclusief zee en ook grondwater, sterk ondervertegenwoordigd zijn; hetzelfde geldt voor bodemorganismen en voor soorten uit grotten. Voor de realisatie van een pan-Europese ecologische hoofdstructuur dient dus een extra inspanning te worden geleverd om te zorgen dat wateren, grondwater, bodem en bovenstroomse gebieden volwaardig naar rato van hun bedreigingen, blijkend uit de rode lijsten, in deze structuur worden opgenomen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages54
Publication statusPublished - 2000

Publication series

NameAlterra-rapport
No.182

Keywords

 • fauna
 • birds
 • endangered species
 • habitats
 • protection
 • wildlife conservation
 • legislation
 • guidelines
 • ecology
 • europe
 • european union countries
 • directives
 • networks
 • habitats directive
 • Netherlands

Cite this