Vergelijking tomatenteelten met een Ventilation Jet systeem: als onderdeel van het monitoringsproject

B.H.E. Vanthoor, I. Tsafaras

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De belichte tomatenbedrijven Greenco en Gardener’s Pride telen een kleine tomaat en zijn uitgerust met een: Ventilation Jet (VJ) systeem, SON-T belichting systeem, verduisteringsscherm en een energiescherm. Het berekende energieverbruik wat via de buizen bij Gardener’s Pride de kas in was gebracht was tussen 1 december 2016– 1 december 2017 37.8 m3/m2/jaar en bij Greenco 25.4 m3/m2/jaar. Het hogere energieverbruik bij Gardener’s Pride kon verklaard worden doordat: (1) Sunstream een ras is dat generatief gestuurd wordt; (2) Gardener’s Pride niet zo’n hoge relatieve vochtigheden durfde aan te houden door het ontbreken van het werkende VJ systeem en (3) Gardener’s Pride minder heeft geschermd. Met de Ventilation Jets waren de tuinders goed in staat om het verduisteringsdoek (bijna) 100% gesloten te houden op momenten dat er belicht werd. Gedurende bepaalde periodes hebben beide tuinders besloten om het Ventilation Jet systeem minder te gebruiken. De telers hebben het vermoeden dat de luchtbeweging die veroorzaakt wordt door de recirculatieventilator soms zorgt voor een te generatieve gewasreactie. Bij Gardener’s Pride bleek dat nog geen 3% van de lucht die ingeblazen wordt door de VJ, de kas verlaat via de kier op het middenpad. Onder deze omstandigheden kan dus geconcludeerd worden dat deze kier niet nodig is---The tomato companies Greenco and Gardener’s Pride grow a small tomato and are equipped with a: Ventilation Jet (VJ) system, SON-T lighting system, blackout screen and an energy screen. The energy consumption that was brought into the greenhouse by the heating pipes at Gardener’s Pride was 37.8 m3/m2/year between 1 December 2016 and 1 December 2017 and 25.4 m3/m2/year at Greenco. The higher energy consumption at Gardener’s Pride could be explained by: (1) Sunstream is a variety that is grown very generative; (2) Gardener’s Pride did not dare to hold high relative humidity levels due to the lack of a working VJ system and (3) Gardener’s Pride had fewer screening hours. Thanks to the Ventilation Jets, the growers were able to keep the blackout screen (almost) 100% closed at times when the lighting system was on. During certain periods both growers have decided to use the Ventilation Jet system less. The growers suspect that the air movement caused by the recirculation fan ensures sometimes undesired extra generativity. At Gardener’s Pride, it turned out that less than 3% of the air blown in by the VJ leaves the greenhouse through the gap at the central path. It can therefore be concluded that under these circumstances this gap is not necessary
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen University & Research, BU Glastuinbouw
Number of pages26
DOIs
Publication statusPublished - 2018

Publication series

NameRapport / Wageningen University & Research, BU Glastuinbouw
No.WPR-744

Cite this