Vergelijking geleide bemestingssystemen bij hyacint 2002-2003, afbroei 2004

N.S. van Wees, P.N.A. Bruin, A.M. van Dam, A.J.W.M. Kuijstermans

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit onderzoeksrapport gaat over de ontwikkeling van geleide bemestingssystemen. Doel van geleide bemesting is om het aanbod van nutriënten beter af te stemmen op de gewasvraag en verliezen naar de omgeving te beperken. Het project richt zich op stikstof (N), zandgronden en eenjarige teelten. Om stikstofverliezen te verminderen, dient de stikstofbemesting van bolgewassen efficiënter te worden. Hiertoe kunnen verbeteringen van de toedieningstechniek, zoals met druppelfertigatie of beddenbemesting, een belangrijke rol spelen. Als gewas is hyacint gekozen. Resultaten van het onderzoek laten zien dat bij toediening op het bed en bij gebruik van de Cropscan N bespaard kan worden met behoud van opbrengst en kwaliteit. Verder bleek uit de proef dat door gebruik van het fertigatiesysteem of gebruik van de meststoffen Entec, Monterra Nitrogen Plus, Kippenmestkorrels, of door bij een gereduceerde gift (75% NBS bed) eind februari, maart, april of mei een extra gift te geven geen N besparing is gevonden met behoud van opbrengst en kwaliteit
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPPO Bloembollen
  Number of pages37
  Publication statusPublished - 2004

  Keywords

  • nitrogen fertilizers
  • ornamental bulbs
  • hyacinths
  • hyacinthus

  Cite this