Vergelijkende driftmetingen tussen een axiaalspuit en een dwarsstroomspuit in de fruitteelt

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De reductie van de emissie van gewasbeschermingsmiddelen speelt een belangrijke rol in het beleid. De drift bij de bespuitingen in de fruitteelt is hoog en driftbeperkende maatregelen zijn noodzakelijk. Dit wordt aangegeven in de verschillende convenanten (Meerjarenplan Gewasbescherming, Nota duurzame Landbouw), in het Lozingenbesluit Open Teelten en Veehouderij (LOVT) zijn bredere teeltvrije zones ingesteld voor bespuitingen met standaard spuittechnieken in de fruitteelt. Driftonderzoek voor de fruitteelt werd in Nederland altijd uitgevoerd met een dwarsstroomspuit als referentie. Driftreducerende maatrgelen worden uitgedrukt ten opzicht van deze referentie dwarsstroomspuit. Een dwarsstroomspuit wordt door ongeveer 70% van de Nederlandse fruittelers gebruikt. De vraag is of de drift bij bespuitingen met een axiaalspuit vergelijkbbaar is met die van een dwarsstroomspuit. In dit onderzoek wordt hier verslag van gedaan.
  Original languageDutch
  Place of PublicationZetten
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  Number of pages67
  Publication statusPublished - 2008

  Publication series

  NameRapport / Praktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving, Sector Fruit
  No.nr. 2008-07

  Keywords

  • spraying equipment
  • sprayers
  • drift
  • fruit growing
  • emission
  • nozzles
  • orchards

  Cite this