Verduurzaming samenwerking akkerbouw-veehouderij in Drenthe: Expertbeoordeling en advies

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Samenwerking tussen akkerbouw- en melkveebedrijven komt veel voor in Drenthe, met name in de vorm van grondruil. De provincie heeft Wageningen UR gevraagd om een expertbeoordeling voor de volgende vraag: is deze huidige vorm van samenwerking duurzaam en waar is nog winst te halen? Daarbij werd specifiek aandacht gevraagd voor organische stof, nutriëntenefficiëntie, bodemgezondheid en de inzet van gewasbeschermingsmiddelen. Uit de beoordeling blijkt dat de huidige vorm van samenwerking qua duurzaamheid niet of nauwelijks afwijkt van de situatie zonder samenwerking. Op de verschillende duurzaamheidsthema’s is nog wel winst te behalen. Het is daarvoor nodig dat de samenwerkende bedrijven gezamenlijk een teelt- en bodemplan maken.
Original languageDutch
Place of PublicationLelystad
PublisherStichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten
Number of pages32
DOIs
Publication statusPublished - Nov 2018

Publication series

NameRapport / Stichting Wageningen Research (WR), business unit Open Teelten
No.WPR-773

Cite this