Verdrogingsbestrijding in het tijdperk van het investeringsbudget landelijk gebied : tussen government en governance

M. Pleijte, J. Vreke, F.J.P. van den Bosch, A.L. Gerritsen, R.P. Kranendonk, P.H. Kersten

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Met de introductie van het Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG) per 1 januari 2007 is het verdrogingsbeleid veranderd. Het Rijk maakt afspraken met provincies over de verdrogingsgebieden, de verdrogingsdoelen binnen een provincie en beschikbare budgetten voor verdrogingsbestrijding binnen een provincie. Provincies maken op hun beurt afspraken met gebiedsbetrokkenen. Voor dit onderzoeksrapport is een maatlat ontwikkeld om de processen tussen Rijk en provincies en tussen provincies en gebiedsbetrokkenen te kunnen beoordelen op hun karakter van sturing. Die maatlat is toegepast bij het verdrogingsbeleid in drie provincies: Drenthe, Noord-Brabant en Noord-Holland. In de drie geanalyseerde provincies is geconstateerd dat de realisatie de van ILG-doelen niet is gewaarborgd, ondanks het ILG-contract, de bestuursovereenkomst en het uitvoeringsplan. Bestuurders van waterschappen, gemeenten en grondeigenaren moeten steeds worden overtuigd om uitvoering en uitwerking te geven aan het verdrogingsbeleid. Trefwoorden: actoren, government, governance, Investeringsbudget Landelijk Gebied (ILG), maatlat, Natura 2000, spelregels, sturing, TOP-gebieden, verdroging.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages84
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.93
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • desiccation
  • government policy
  • rural areas
  • netherlands
  • natura 2000
  • governance
  • groundwater depletion

Cite this