Verbrede blik op het voedselweb en ecologischfunctioneren van de Nederlandse grote wateren: Verkenning van de rol die het achterland speelt bij het ecologisch functioneren van het IJsselmeergebied aan de hand van stofstromen. Deel I Theoretisch kader en casestudie IJssel-Vechtdelta

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om de effecten van inrichting, beheer en gebruik op het voedselweb en de ecologische draagkracht van de grote wateren beter te kunnen afwegen, is het belangrijk processen en factoren te betrekken op voor het systeem ecologisch relevante ruimtelijke schaalniveaus. Hierbij is niet alleen de situatie op lokale schaal van belang, maar spelen ook grootschaligere, landschap-overstijgende processen een essentiële rol. Het gaat hierbij om de verbindingen tussen de grote wateren met het achterland en de rol die ze spelen in het ecosysteem- van functioneren via onder andere het transport van materiaal. In deze rapportage beschrijven we het belang verbindingen met oeverzones en het achterland met betrekking tot stofstromen, in het bijzonder voor organisch materiaal. Ook bevat het de resultaten van een pilotstudie in de IJssel-Vechtdelta, waar in het najaar van 2021de concentraties organische koofstof en nutriënten op systeemschaal in beeld gebracht zijn om beter inzicht te krijgen in de bronnen en routes die deze stoffen binnen het systeem afleggen.---To be able to determine the effects of the development, utilization and management of the large lakes an drivers in the Netherlands on the ecosystems’ food web and ecological carrying capacity it is important to consider the relevant environmental factors and processes on the correct spatial scale. This means that besides the local context, the overarching environmental processes operating on large spatial scales are important. For the large lakes and rivers an important connecting element is the in flow of resources from inland catchments. In this report we describe which connections are present and how these connections between ecosystems influence ecosystem functioning, which a special emphasis on organic matter. To illustrate this concept a field study was carried out in autumn 2021 to determine the pathways of organic matter and nutrient transport in the IJssel-Vecht-delta.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Environmental Research
Number of pages59
DOIs
Publication statusPublished - 2022

Publication series

NameRapport / Wageningen Environmental Research
No.3214
ISSN (Print)1566-7197

Cite this