Verbinden en leren in een actieve netwerkaanpak: community of practice; exploratief onderzoek naar de informatiekloof op het grensvlak tussen onderzoek en handelingsperspectieven voor gemeentelijk beleid rond de Vogel- en Habitatrichtlijn

M.G.G. Neven, J.F.A.T. van Rijn

Research output: Book/ReportReportAcademic

Abstract

Nederlandse gemeenten kunnen een bijdrage leveren aan de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn in Nederland. Via literatuurstudie en bestudering van een case (de Wadden-eilanden) is nagegaan welke kennis gemeenten daarbij nodig hebben, of die kennis beschikbaar, betrouwbaar en bruikbaar is en in hoeverre partijen van elkaar kunnen leren. Op basis daarvan zijn conclusies getrokken over de informatiebehoefte en leeropbrengst van samenwerkingsverbanden. Het gemeentelijk instrumentarium (WRO, Wmb en gemeentewet) is doorgelicht op bruikbaarheid voor de implementatie van de Vogel- en Habitatrichtlijn. De instrumenten zijn in verband gebracht met de rollen die gemeenten kunnen spelen: pro-actief, actief of re-actief. Aanbevelingen spitsen zich toe op verbetering van het informatieaanbod, het opstellen van uitvoeringsrichtlijnen, de inzet van instrumenten en netwerken.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages176
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.862
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • nature conservation
  • policy
  • directives
  • information systems
  • information needs
  • legislation
  • physical planning
  • netherlands
  • habitats directive
  • tidal flats

Cite this