Verbetering uitzetmethode van sluipwespen tegen bladluis

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Referaat Sluipwespen worden door veel biologische paprikatelers wekelijks preventief ingezet, om zo snel mogelijk bladluishaarden te laten parasiteren. Dit onderzoek heeft laten zien dat de levensduur van sluipwespen met zo’n 6 dagen verlengt kan worden door ze te voorzien van suikers. Zonder deze suikers zijn de meeste wespen na 6-7 dagen al dood. Het is daarom aan te bevelen om de sluipwespen die worden ingezet, vlak na uitkomst suikers aan te bieden. Een mix van sucrose, glucose en fructose is daar zeer geschikt voor. Op het moment dat et al. bladluis in de kas aanwezig is, lijkt een extra suikerbron weinig meer toe te voegen. In een kooiproef met Aphidius matricariae leidde toevoeging van suikers niet tot hogere parasiteringspercentages van rode perzuikluis. Blijkbaar is de honingdauw van de bladluizen zelf ook een belangrijker suikerbron. Een andere manier om sluipwespen in kasteelten in stand te houden is door middel van alternatieve bladluizen die worden aangeboden op bankerplanten. Uit dit onderzoek blijkt dat van de graansoorten wintertarwe zich het beste handhaaft onder zomers kasomstandigheden en de beste productie van de grote graanluis Sitobion avenae geeft. De plantengroei gaat nog beter op een stikstofarm substraat van vermiculiet en potgrond. Dit leverde compactere planten op wat gunstig is voor de bladluizen. Deze graanluis is geschikt voor de vermeerdering van Aphidius ervi, maar in vergelijking met de commercieel gekweekte sluipwespen van deze soort, zijn de wespen van graanluis ca. 30% kleiner. Het is bekend dat kleinere wespen minder nakomelingen produceren. Een voordeel van bankerplanten is dat er een continue stroom van “verse” sluipwespen in de kas terechtkomt. Abstract Most organic sweet pepper growers release aphid parasitoids weekly in their crop, in order to parasitize new aphid colonies as soon as possible. This study has shown that the lifetime of parasitoids can be prolonged with about 6 days by providing parasitoids sugars. Without these sugars, most parasitoids died after 6-7 days. It is therefore recommended to offer parasitoids sugars shortly after they emerge from aphid mummies. A mixture of sucrose, glucose and fructose is very suitable for this purpose. Sugars seems to have less additional value for parasitoids when aphids are present is a crop. In a cage experiment with Aphidius matricariae, the addition of sugars did not results in higher rates of parasitism of red peach aphids. Apparently the honeydew of aphids themselves was an important source of sugar. Another way to maintain parasitoids in greenhouses can be achieved through alternative aphids that are offered on banker plants. This study shows that winter wheat was the most suitable monocotyle plant for producing the cereal aphid Sitobion avenae. The plants performed even better on a substrate of vermiculite and potting soil with low nitrogen levels. This resulted in more compact plants which is favourable for the aphids. This grain aphid species is a suitable host for Aphidius ervi, but parasitoids produced on cereal aphids were approximately 30% smaller than the commercially grown parasitoids of this species. It is known that smaller parasitoids produce less progeny. However, an advantage of the banker plant system is the continuous production of "fresh" parasitoids into the greenhouse.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBleiswijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Number of pages27
  Publication statusPublished - 2012

  Publication series

  NameRapporten GTB
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  No.1188

  Keywords

  • insect pests
  • aphidoidea
  • parasitoid wasps
  • release techniques
  • improvement
  • sweet peppers
  • greenhouse horticulture
  • biological control
  • netherlands

  Cite this