Verbetering spuittechniek in de teelt van potplanten

M. van der Staaij, P.A. van Weel, R. Hamelink

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de teelt van potplanten is spuittechniek een belangrijk aandachtspunt. Twee type potplantenbedrijven zijn te onderscheiden: teelten op de grond/betonvloer (vaste teelten) of op rolcontainers (mobiele teelten). Beide typen vragen om een verschillende aanpak. Potplanten op rolcontainer (Calathea): Voor potplanten op rolcontainers (mobiele teelt) werden een spuitboom met luchtondersteuning, het Hoge Druk Systeem van Arend-Sosef en het Pieton Systeem van Van der Ende Pompen vergeleken met een conventionele spuitboom. De bedekking van de onderkant van de bladeren verbeterde bij alle spuitconfiguraties t.o.v. de conventionele spuitboom. De percentages bedekking liepen op van 15 naar 30 procent bij grote planten van 50 cm hoogte tot 60 procent op kleine planten van 30 cm hoog. Het heen en weer spuiten leverde bij alle methoden een verbetering van 7 tot 14 procent op t.o.v. een enkelvoudige bespuiting. Hierbij moet worden aan getekend dat dit alleen in grote planten is uitgevoerd. Tijdens de proeven werd stekend gespoten onder een hoek van 45°. Bij grote planten bleek deze hoek te groot. De wolk druppeltjes rolde over het gewas heen in plaats van er doorheen. Verkleinen van de hoek naar 35° en 25° gaf een verbetering van de bedekking van de onderkant van de bladeren. Potplanten op betonvloeren (Bananenplanten): Voor potplanten op beton vloeren (vaste teelt) werden aan een conventionele spuitboom spuitlansen met elk twee spuitkopjes gemonteerd. Met de spuitlansen werd van onderaf in het gewas gespoten (onderdoor spuiten). Met een conventionele spuitboom werd een bedekkingspercentage op de onderkant van de bladeren behaald van 0,5 tot 5 procent. Met het onderdoor-spuiten werden bedekkingspercentages behaald tot 50 procent. Abstract Spraying techniques are a major concern in the cultivation of potted plants. Two types of potted plant cultivation can be distinguished: crops on the ground / concrete floor (immobile culture), or crops on roll containers (mobile culture). Each type requires a different approach. Pot plants on a mobile container (Calathea): For pot plants in mobile containers (mobile culture), two spraybars with air support, were compared to a conventional spraybar. The spraybars with air support were the high pressure system from Arend-Sosef and the Pieton system from Van der Ende Pumps. The deposition of liquid on the untherside of the leaves increased with with both spraybars compared to the conventional spraybar. The coverage rates rose from 15 to 30% for large plants (50 cm high) to 60% for small plants (30 cm high). Spraying back and forth improved coverage by 7 to 14% for all methods compared to a single spraying. It should be noted that this was only performed with large plants. The spray was applied at an angle of 45 degrees during the trials, however this angle was to large for large plants. The droplets passed over the crop, rather than through it. Reduction of the angle to 35 and 25 degrees improved the deposition on the untherside of the leaves. Pot on concrete floors (Banana Plants): For potted plants on concrete floors (immobile culture) spraylances with two spray nozzles were added to a conventional spraybar. The crop was sprayed from below (spraying underneath) with the lances. The covered area on the untherside of the leaves was 0.5 to 5% with the conventional spraybar, whereas the coverage percentages achieved went up to 50% by spraying from below.
Original languageDutch
Place of PublicationBleiswijk
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
Number of pages36
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameRapporten GTB
PublisherWageningen UR Glastuinbouw
No.1207

Keywords

  • spraying
  • improvement
  • techniques
  • greenhouse horticulture
  • pot plants
  • comparisons
  • cropping systems
  • optimization
  • netherlands

Cite this