Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport: Literatuuronderzoek naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen (project 3500)

E.M. van Hees-Boukema, N.A. Leek

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Literatuuronderzoek (deel 2) naar de optimale omstandigheden voor het bewaren, verpakken en transport van boomkwekerijgewassen. Door het Boomteeltpraktijkonderzoek (BPO) is in opdracht het onderzoek uitgevoerd naar het "Verbeteren van de condities bij bewaring, verpakking en transport". Over de resultaten van dit onderzoek zijn drie deelrapporten uitgebracht. Deel 1 behelst een inventarisatie die van november 1992 tot in de zomer van 1993 is uitgevoerd binnen een groot aantal gewasgroepen uit de boomkwekerijsector. Deel 2 behandelt een literatuurstudie. In deel 3 worden experimen-ten die in het kader van dit project zijn uitgevoerd beschreven. Tot slot is een samenvattend eindrapport verschenen. In dit samenvattende eindrapport zijn tevens de voorlopige resultaten opgenomen van nog lopende onderzoeksitems, die in het reguliere BPO programma waren opgenomen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBoskoop
  PublisherBoomteeltpraktijkonderzoek
  Number of pages77
  Publication statusPublished - 1994

  Publication series

  NameRapport / Boomteeltpraktijkonderzoek
  No.32
  ISSN (Print)0926-4531

  Keywords

  • harvesting
  • netherlands
  • ornamental woody plants
  • processing
  • inventories
  • supply chain management
  • quality management

  Cite this