Verbeteren inzetbaarheid bladluisbestrijders in de ecoteelt van paprika

C.M.J. Bloemhard, G.J. Messelink, E.B. de Groot, L.W. Kok

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De larven van zweefvliegen zijn belangrijke bladluispredatoren. Voor bladluisbestrijding in kassen is de zweefvliegsoort Episyrphus balteatus commercieel beschikbaar. De aan onze zeekool verwante Crambe hispanica is een voor volwassen zweefvliegen aantrekkelijke plant. Onderzocht werd of toevoeging van enkele van deze planten de biologische bestrijding van bladluizen in paprika kan verbeteren. Noch in proefkasjes (bepaling eileg) noch op een biologisch praktijkbedrijf werd een duidelijke verbetering verkregen. Waarschijnlijk bieden paprikabloemen zelf al voldoende voeding (stuifmeel en nectar). De relatieve luchtvochtigheid is één van de factoren die een rol kunnen spelen bij de wisselvallige werking van de galmug Aphidoleters aphidimyza,. In een kasproef zijn drie RV-niveau’s met elkaar vergeleken: namelijk 45%, 60% en 75%. Bij 45% legden de galmuggen duidelijk minder eieren in de kop van het gewas. De bladluisbestrijding verliep in deze droge kassen ook het slechtste. Bij 60% en vooral bij 45% werden veel grote galmuglarven op de grond aangetroffen. De betekenis hiervan is nog niet opgehelderd. Voor het doormaken van het popstadium dalen galmuggen af naar de grond. Daar kunnen ze ten prooi vallen aan allerlei bodempredatoren of worden aangetast door bodempathogenen. In het onderzoek bleek inderdaad dat slechts de helft van de galmuggen zich succesvol ontwikkeld in grond uit een biologische kas, terwijl dat na autoclavering van die grond ruim 80% is. Extra toevoeging van mogelijke predatoren (kortschildkevers, pissebedden of bodemroofmijten) aan diezelfde grond had geen significant effect. Gebruik van organische meststoffen en bespuiting met plantextracten, zoals gebruikelijk bij ecotelers, had geen negatief effect op het functioneren (vinden van bladluishaarden) van de galmuggen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationBleiswijk
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  Number of pages30
  Publication statusPublished - 2009

  Publication series

  NameRapport / Wageningen UR Glastuinbouw
  PublisherWageningen UR Glastuinbouw
  No.306

  Keywords

  • aphidoidea
  • aphididae
  • episyrphus balteatus
  • crambe hispanica
  • aphidoletes aphidimyza
  • capsicum annuum
  • biological control
  • predators of insect pests
  • sweet peppers
  • greenhouse horticulture

  Cite this

  Bloemhard, C. M. J., Messelink, G. J., de Groot, E. B., & Kok, L. W. (2009). Verbeteren inzetbaarheid bladluisbestrijders in de ecoteelt van paprika. (Rapport / Wageningen UR Glastuinbouw; No. 306). Wageningen UR Glastuinbouw. https://edepot.wur.nl/15802