Verbeteren dierenwelzijn tijdens CO2 verdoven van slachtvarkens

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het verdoven van slachtvarkens met hoge concentraties CO2 staat regelmatig ter discussie. Het welzijn van de dieren zou sterk worden benadeeld door directe blootstelling aan hoge CO2 concentraties. Een groot voordeel van gas verdoven ten opzichte van elektrisch verdoven is het opdrijven en verdoven van de dieren in groepen waardoor de dieren tijdens het aandrijven veel minder stress ervaren dan bij het individuele aandrijven van dieren bij elektrische verdoving. Om deze reden wordt elektrisch verdoven niet als goed alternatief gezien voor gasverdoven. Op basis van literatuur onderzoek en gesprekken met andere onderzoekers zijn de meest recente ontwikkelingen voor het verbeteren van CO2 verdovingsmethoden in kaart gebracht. Op basis van de resultaten uit eerder onderzoek en de lopende onderzoekstrajecten in Duitsland en Engeland heeft overleg met verschillende stakeholders geresulteerd tot een Publiek Privaat Samenwerking project. Resultaten van onderzoek in Duitsland naar het gebruik van stikstof (N2) gevuld schuim voor het verdoven van slachtvarkens heeft tot nu toe nog geen voldoende resultaat opgeleverd om dit als alternatief te zien. Belangrijkste conclusie uit het onderzoek in Duitsland is dat er geen duidelijkheid is over het moment van bewustzijnsverlies en het optreden van eventuele negatieve effecten zoals verhoogde activiteit van de dieren en of het moment dat convulsies optreden (Marahrens et al., 2017). Belangrijkste oorzaken voor dit beperkte resultaat zijn de slechte zichtbaarheid en observatiemogelijkheden van de dieren in het schuim. Daarnaast zijn de pogingen om goede EEG’s te meten niet gelukt. Aanvullend aan het onderzoek naar N2-schuim in Duitsland is een onderzoek gestart in Zweden (RISE). Resultaten van dit onderzoek worden verwacht in de loop van 2019. Onderzoek naar Low Atmospheric Pressure Stunning (LAPS) als alternatief voor het verdoven van varkens wordt uitgevoerd in Schotland. De resultaten van dit onderzoek worden verwacht in 2020. Voor hoge slachtsnelheden en gezien de vleeskwaliteitsaspecten wordt elektrisch verdoven niet als redelijk alternatief gezien voor gasverdoven. Verlagen van de CO2 concentratie in combinatie met hoog N2 is een mogelijk alternatief voor verdoven van varkens met hoog CO2. In deze rapportage worden de resultaten gepresenteerd van het onderzoek naar optimaliseren van gasmengsels en CO2 concentratie om op die manier dierenwelzijn te verbeteren. Uit dit onderzoek kan worden geconcludeerd dat bij zowel hoge concentraties CO2 als bij een mengsel van 70%N2 met 30%CO2 onrust en ongerief optreedt. De duur en intensiteit van het ongerief is vergelijkbaar bij alle onderzochte gasmengsels. De periode van ernstige opwinding duurt bij de onderzochte gasmengsels 12-15 seconden. De resultaten uit dit onderzoek laten geen grote voordelen zien van een mengsel van 70%N2 met 30%CO2 ten opzichte van hoog (85% of 95%) CO2.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages23
DOIs
Publication statusPublished - 2019

Publication series

NameWageningen Livestock Research rapport
No.1181

Cite this