Verbeteren brandveiligheid bestaande stallen in de veehouderij: Verlagen van aantal omgekomen dieren bij brand door het brandwerend scheiden van risicovolle ruimten ten opzichte van dierruimten in bestaande stallen

Hilko Ellen, Emma van Boxmeer, Joost Ebus, Jay Smeekes, Marien Gerritzen

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Naar aanleiding van het rapport van de Onderzoeksraad voor Veiligheid over stalbranden heeft het Ministerievan LNV gevraagd na te gaan in hoeverre het mogelijk is om op bestaande veehouderijbedrijven boven een bepaalde omvang, de technische ruimte(n) als separaat brandcompartiment uit te voeren. Daarbij wordt aangesloten bij de eisen van het Bouwbesluit 2012 aan deze ruimte(n). In deze studie is nagegaan in hoeverre technische ruimten, zoals omschreven in het Bouwbesluit 2012, op veehouderijbedrijven voorkomen en of de voorgestelde aanpassingen haalbaar zijn. De algehele conclusie van de studie is dat het voor bestaande stallen verplichten van het uitvoeren van één of meerdere technische ruimten als een separaat brandcompartiment, voor hoge kosten kan zorgen voor de eigenaar. Het rendement van deze kosten (uitgedrukt in het vergroten van de brandveiligheid ten opzichte van de investeringen) zijn voorbestaande stallen nihil. Als aanbeveling wordt voorgesteld om de mate van brandveiligheid van een stal integraal te benaderen en niet op losse onderdelen te beoordelen. Hierdoor wordt beter inzichtelijk gemaakt met welke maatregel het meeste effect wordt bereikt, zodat met een investering in de brandveiligheid het hoogste brandveiligheidsrendement kan worden verkregen. Hiervoor kan het denkkader brandveiligheid uit ‘Basis voor brandveiligheid’ worden benut om inzichtelijk te maken welke maatregelen het meest effectief zijn om de gewenste doelen te bereiken.---Following the report of the “Onderzoeksraad voor Veiligheid” about barn fires, the Ministry of Agriculture,Nature and Food Quality has asked to investigate to what extend it is possible to separate the technical area on a farm from the compartment where the animals live. This is in line with the requirements in “Bouwbesluit 2012”. This study examined if it is possible to separate the technical area (as described in “Bouwbesluit 2012”) from the compartment where the animals live and if the proposed adjustments are feasible. The general conclusion of this study is that the obligation of separating the technical area from the compartments with animals leads to large investments which do not outweigh the limited increase in fire safety. It is recommended to approach the level of fire safety integrally and not to assess it on individual components.This provides better insight into which measure has the largest impact, so that the highest fare safety can be achieved. The fire safety conceptual framework (“Denkkader brandveiligheid”) can be used to provide insight into which measures are most effective in achieving the desired goals.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Livestock Research
Number of pages67
DOIs
Publication statusPublished - Dec 2023

Publication series

NameRapport / Wageningen Livestock Research
No.1452

Cite this