Veranderende prikkels in de sociale werkvoorziening: Theoretische beschouwingen en eerste ervaringen met de gemoderniseerde Wet Sociale Werkvoorziening

S.S. Desczka, Patrick Koot

Research output: Contribution to journalArticleAcademicpeer-review

Abstract

De sociale werkvoorziening in Nederland is volop in beweging. In 2008 is de wetgeving gemoderniseerd om enkele acuut gevoelde problemenaan te pakken. Verder heeft de commissie fundamentele herbezinning Wsw in 2008 een advies uitgebracht over de toekomstige inrichting van de sociale werkvoorziening en andere regelingen voor personen met een arbeidshandicap. In dit artikel gaan we in op de prikkels in desw na de modernisering van de wetgeving. Op basis van theoretische overwegingen en de ervaringen van verschillende SW-bedrijven, gemeenten en werkvoorzieningschappen worden de risico’s van prikkels geanalyseerd. Verder wordt gekeken of de doelstellingen van de modernisering behaald worden.
Original languageDutch
Pages (from-to)85-103
Number of pages18
JournalTPE-digitaal
Volume3
Issue number2
Publication statusPublished - 2009
Externally publishedYes

Cite this