Veldrapportage vogelwaarnemingen bij drone-opnamen Koehoal-Westhoek

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Op 19 augustus 2015 zijn vogelwaarnemingen verricht tijdens de inzet van een drone boven Natura2000 gebied Waddenzee. De drone werd ingezet voor het maken van orthogonale luchtfoto’s waarmee door middel van fotogrammetrie een digitaal terreinmodel gemaakt kan worden. Uit de in dit rapport gepresenteerde gegevens van drone-opnamen boven Natura2000-gebied Waddenzee is niet gebleken dat er verstoring van vogels is opgetreden. Echter, er kan niet worden uitgesloten dat geen enkele vogel zich verstoord voelde door de aanwezigheid van de drone. In termen van instandhoudingsdoelstellingen voor de Waddenzee kan wel worden uitgesloten dat er significante effecten op de populatie-omvang van beschermde vogels is opgetreden.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Burg
PublisherIMARES
Number of pages14
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / IMARES
PublisherIMARES

Keywords

  • birds
  • drones
  • surveys
  • inventories
  • observation
  • disturbance
  • wadden sea

Cite this