Veldonderzoek effectiviteit natuurgericht beheer van graslanden : ecologische effectiviteit regelingen natuurbeheer: achtergrondrapport 2

T.C.P. Melman, C.J. Grashof-Bokdam, H.P.J. Huiskes, W. Bijkerk, J.E. Plantinga, T. Jager, R. Haveman, A. Corporaal

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Dit rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van onderzoek naar de effectiviteit van het Programma Beheer (Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer, SAN en Subsidieregeling Natuurbeheer, SN) en de Regeling SBB. Het onderzoek kent drie sporen: transversaal onderzoek (vergelijking in de ruimte), longitudinaal onderzoek (vergelijking in de tijd) en gericht onderzoek naar knelpunten in de praktijk. Het onderzoek beperkt zich tot de botanische kwaliteiten van graslandvegetaties. Het onderzoek geeft een beeld van de Nederlandse situatie. Voor het transversale deel zijn ca 230 locaties onderzocht, verdeeld over SAN-, SN-, SBB-beheer en regulier agrarisch gebruik. Het longitunale onderzoek heeft in acht deelgebieden plaatsgevonden, waar zgn. permanente kwadraten (proefvlakken) voorhanden waren met waarnemingen vanaf begin jaren tachtig van de vorige eeuw, verdeeld over dezelfde beheercategorieën. Analyses zijn uitgevoerd voor de soortenrijkdom, de geïndiceerde stikstofbeschikbaarheid, de natuurdoel- en de beheerpakketrealisatie. Het knelpuntgericht onderzoek richtte zich op natuurgebieden die door de beheerders zelf naar voren waren gebracht. Aan de hand van veldbezoek en gesprekken met de beheerders is een analyse uitgevoerd naar de aard van de knelpunten en worden oplossingsrichtingen voorgesteld. Trefwoorden: agrarisch natuurbeheer, natuurbeheer, graslanden, effectiviteit, beheer, Subsidieregeling Agrarisch Natuurbeheer (SAN), Subsidieregeling Natuurbeheer (SN), Staatsbosbeheer (SBB)
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages154
Publication statusPublished - 2007

Publication series

NameWOt-rapport
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.56
ISSN (Print)1871-028X

Keywords

  • grasslands
  • grassland management
  • nature conservation
  • field experimentation
  • subsidies
  • species richness
  • research
  • netherlands
  • agri-environment schemes
  • nature management

Cite this