Veiligheidsbeleid en de Politiek van de Aandacht

G.E. Breeman, A. Timmermans

Research output: Contribution to conferenceAbstract

Abstract

Abstract In dit paper onderzoeken wij hoe maatschappelijke- en politieke aandacht voor veiligheidsonderwerpen ontstaat en wat de gevolgen hiervan zijn voor de beleidsprioritering en budgetverschuivingen. Daarbij geven wij inzicht in de agendadynamiek voor veiligheidsbeleid van de afgelopen 20 jaar en in de verandering van de probleemdefiniëring van het thema (framing). Aanleiding voor ons onderzoek is de alsmaar uitbreidende aandacht voor het thema veiligheid. Waar eerder veiligheid alleen geassocieerd werd met verkeer en vervoer, omvat het thema nu ook vraagstukken over sociale veiligheid. De hoofdvraag luidt: Hoe, wanneer, en onder welke voorwaarden komt het thema veiligheid op de politieke en maatschappelijke agenda en wat zijn hiervan de gevolgen voor beleidskeuzes en budgettaire prioriteiten? Voor dit onderzoek gebruiken wij een dataset, waarin politieke en maatschappelijke aandacht voor de periode 1985-2007 is vastgelegd. De dataset heeft gegevens over de aandacht voor veiligheid in de media, in rijksbudgetten, wetgeving, en regeerakkoorden. Met behulp van deze dataset wordt de probleemdefiniëring en verbreding van het veiligheidsvraagstuk (framing), de toon van het debat (positief of negatief) en wederzijdse beïnvloeding van media, politiek, incidenten en andere maatschappelijke instituties geanalyseerd.
Original languageDutch
Publication statusPublished - 2010
EventNVK Congress 2010 -
Duration: 1 Jul 20102 Jul 2010

Conference

ConferenceNVK Congress 2010
Period1/07/102/07/10

Cite this