Veilig stijgen en landen op Schiphol : actualisatie vergoedingsregeling graanteelt om ganzen te weren

Piet Rijk, Jakob Jager, Kees van Duijvendijk

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het Convenant reduceren risico vogelaanvaringen Schiphol 2016-2018 van maart 2016 is door een groot aantal partijen afspraken gemaakt om het aantal vogelaanvaringen met vliegtuigen rond Schiphol te verminderen. Het convenant is getekend door de Vereniging van Nederlandse Verkeersvliegers (VNV), Schiphol, Vereniging Natuurmonumenten, Staatsbosbeheer, Landschap Noord-Holland, Land- en Tuinbouworganisatie (LTO) Nederland, B&W Gemeente Haarlemmermeer, Gedeputeerde Staten van Noord-Holland, Zuid-Holland en Utrecht, en de Nederlandse Staat (vertegenwoordigd door de staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu). In het convenant staan een aantal voornemens en maatregelen. Eén van de maatregelen is het zo veel mogelijk beperken van het foerageren van ganzen en andere vogels in de zomerperiode in de buurt van start- en landingsbanen. Het versneld onderwerken van graanresten kan hieraan een bijdrage leveren. Ganzen en andere vogels komen in de zomer na de graanoogst graankorrels zoeken en opeten. De afgelopen jaren is er een (vrijwillige) vergoedingsregeling geweest; hierbij zijn voor ruim 2.000 ha contracten afgesloten. De contracten lopen tot en met 2017. Voor de jaren na 2018 hebben de convenantpartijen gevraagd om opnieuw te kijken naar de opbouw van de verschillende posten voor het voorstel voor de basisvergoeding. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu (I&M), afdeling Luchtvaartveiligheid, heeft deze adviesaanvraag bij het Wageningen Economic Research (voorheen LEI Wageningen UR) ingediend. Ook is gevraagd naar de ontwikkeling van het areaal granen in de afgelopen jaren in het gebied in vergelijking met het hele land en de ons omringende landen.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWageningen Economic Research
Number of pages49
ISBN (Electronic)9789463430883
DOIs
Publication statusPublished - 2017

Publication series

NameWageningen Economic Research rapport
No.2017-006

Cite this