Vegetatiemonitoring en geostatistische vegetatiekartering duinvalleien Ameland-Oost: monitoring effecten bodemdaling Ameland-Oost

P.A. Slim, G.B.M. Heuvelink, H. Kuipers, G.M. Dirkse, H.F. van Dobben

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Dit rapport beschrijft de vegetatie in 2001 en 2004, en de veranderingen daarin, van een aantal vochtige duinvalleien gelegen op Ameland-Oost. Deze duinvalleien liggen binnen het gebied waar sinds 1987 bodemdaling optreedt als gevolg van de winning van aardgas door de Nederlandse Aardolie Maatschappij. Het rapport bestaat uit twee delen. In het eerste deel Vegetatiemonitoring beschrijven we de vegetatieveranderingen op grond van puntinformatie verkregen uit een groot aantal over het gebied verspreide proefvlakken. In het deel "Geostatistische vegetatiekartering" maken we vegetatiekaarten voor het gebied voor de twee jaren en interpreteren we de vegetatieveranderingen door vergelijking van de aldus verkregen vlakdekkende informatie.
  Original languageDutch
  Place of PublicationNetherlands
  Number of pages74
  Publication statusPublished - Apr 2005

  Cite this