Vegetatie- en habitatkartering Witterveld 2010

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het rapport beschrijft de werkwijze en resultaten van een vegetatiekartering van het militaire oefenterrein Witterveld bij Assen (Drenthe) in 2010. De vegetatiekartering is gebaseerd op een eerder uitgevoerde structuurkartering door de afdeling DGW&T van het ministerie van Defensie, en op digitale infrarood luchtfoto’s uit 2006. De vegetatiekaart is gebruikt als basis voor een kaart van de Natura 2000-habitattypen. Het rapport geeft een overzicht van de ruim 30 aangetroffen vegetatietypen en de wijze waarop deze zijn vertaald naar de Europese habitattypen. De habitatkaart kan gebruikt worden als nulmeting voor monitoring en als basis voor het Natura 2000-beheerplan.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages36
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2178
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • vegetation mapping
  • habitats
  • natura 2000
  • monitoring
  • military areas
  • drenthe

Cite this