Veevoer of energie?; Sturingsvraagstukken bij het gebruik van biomassa

N. Bondt, R.R.C. Bakker, L. Dvortsin, P. Sterrenburg, P.S. Bindraban

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De toenemende productie van groene energie uit biomassa kan ongewenste effectenhebben, onder meer op de diervoedersector. Er kan bijvoorbeeld verdringing optreden, waardoor er te weinig veevoergrondstoffen beschikbaar komen. Het is belangrijk dat de overheid binnen haar beperkte mogelijkheden tot sturing gericht te werk gaat om de ontwikkelingen te beïnvloeden. Dit onderzoek geeft inzicht in de mogelijkheden voor institutionele sturing in de diervoeder- en energiesector, die door de toenemende productie van groene energie uit biomassa steeds meer met elkaar vervlochten raken.The increasing production of green energy from biomass can have undesired effects,for example on the animal feed sector. The result is displacement, whereby insufficient raw materials for feed are available. It is important that the government acts goal-oriented within its limited steering options to influence the developments. This study provides insight into the possibilities for institutional control in the animal feed and energy sector, which are becoming more and more intertwined due to the increasing production of green energy from biomass.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Haag
PublisherLEI Wageningen UR
Number of pages49
ISBN (Print)9789086153428
Publication statusPublished - 2009

Publication series

NameRapport / LEI : Werkveld 2, Sectoren en bedrijven
PublisherLEI Wageningen UR

Keywords

  • biomass
  • bioenergy
  • animal feeding
  • livestock feeding
  • raw materials
  • government policy
  • netherlands
  • food vs fuel
  • biobased economy

Cite this