Veerkracht melkkoeien

I.D.E. van Dixhoorn (Designer), H.C. Holster (Designer)

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

De Nederlandse melkveehouderij maakt een gestage ontwikkeling door, met naast een groeiend aantal dieren per bedrijf, ook aandacht voor beperking van negatieve effecten op dier, houderij, omgeving en milieu. Dit vraagt om goed afgestemd management. In deze context is het van groot belang dat de Nederlandse melkveehouderij de beschikking krijgt over technische hulpmiddelen en concrete handvaten die het mogelijk maken om de gezondheidsstatus van de koeien als individu te monitoren en te kunnen sturen (managen). Dit kan met ondersteuning van (semi-) automatische gegevensverzameling en, op termijn ook automatische verwerking hiervan. Eerdere projecten rondom het meten van veerkracht bij koeien hebben indicatoren opgeleverd voor de veerkracht van koeien rondom de transitieperiode. Het doel in dit project is om de kennis en kunde op maat bij de individuele melkveehouder, maar ook erfbetreder (met name dierenarts) en toekomstige veehouders en erfbetreders (studenten), te krijgen.
Original languageDutch
PublisherGroen Kennisnet
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 2022

Cite this