Veenweidegebied in Fryslân - de effecten van vier peilstrategieëen

W.A. Rienks, A.L. Gerritsen, W.J.H. Meulenkamp, F.G.W.A. Ottburg, E.P.A.G. Schouwenberg, J.J.H. van den Akker, R.F.A. Hendriks

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Voor het veenweidegebied in Fryslan zijn de gevolgen van vier strategieën van peilbeheer beoordeeld. Het gaat om de strategieën plas dras (drooglegging 0-20), natuurlijk peilbeheer (25-55), hoog zomerpeil (90-60) en vast peil (90-90) die zijn beoordeeld ten aanzien van de gevolgen voor bodemdaling, waterkwaliteit, waterkwantiteit, broeikasgassen, landschap en cultuurhistorie, natuur, visstand, landbouw, recreatie en kosten en baten. Dit resulteert in een schema met een totaal overzicht van de effecten van peilverandering in het veenweidegebied. Er is een ruimtelijke uitwerking gemaakt op basis waarvan geschikte gebieden voor een strategie kunnen worden afgeleid. Tenslotte is een aantal discussiepunten aangeroerd ten behoeve van de te voeren discussie over de toekomst van het Friese veenweidegebied.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages205
Publication statusPublished - 2004

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.989
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

 • landscape
 • peat soils
 • moorlands
 • grasslands
 • groundwater level
 • regulation
 • water management
 • economic analysis
 • netherlands
 • water level management
 • nature
 • friesland

Cite this