Vaststellen N-behoefte nieuwe leliecultivars

G. Slootweg, H. van Reuler, J.T.M. van Aanholt

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  De N-gebruiksnorm voor lelie is vastgesteld op 145 kg N per ha op zand, löss en veen en 155 kg per ha op klei. Telers ervaren de gebruiksnorm voor m.n. het nieuwe assortiment snelgroeiende cultivars als te laag voor een optimale gewas- en bolgroei, omdat deze cultivars een veel hogere bolopbrengst en biomassa hebben. Dit project had als doel de gemiddelde N-behoefte van lelie te bepalen voor hoogproductieve leliecultivars door middel van het uitvoeren van een serie veldproeven onder praktijkomstandigheden. Er zijn zes datasets verzameld die nodig zijn om een definitief NA voor OT- en LA-hybride leliecultivars te onderbouwen. Uit dit onderzoek bleek dat een stikstofbemesting op basis van NBS, in een jaar met normale neerslaghoeveelheden, toereikend zal zijn in de nieuwe hoog producerende leliecultivars uit de groep van de OT- en de LA-hybriden die werden onderzocht. Er is, op basis van dit onderzoek geen aanleiding om een nieuw besmestingsadvies op te stellen. In vijf van de zes datasets was de N opname hoger dan gift die volgens het NBS werd toegediend. Dit betekent dat de natuurlijke vruchtbaarheid achteruit gaat en op termijn de opbrengsten zullen dalen.
  Original languageDutch
  Place of PublicationLisse
  PublisherPraktijkonderzoek Plant & Omgeving BBF
  Number of pages28
  Publication statusPublished - 2013

  Keywords

  • ornamental bulbs
  • lilies
  • cultivars
  • nitrogen
  • standards
  • trials
  • fertilizer application
  • application rates
  • dosage effects
  • crop yield

  Cite this