Variatie gehalte zware metalen op locatie Zeelandbrug en toxiciteit molybdeen - data rapport

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Om met zekerheid vast te kunnen stellen dat er geen negatieve effecten optreden op het mariene milieu n.a.v. de oever-verdediging in Ooster- en Westerschelde is door Rijkswaterstaat in 2009 een monitoringsprogramma opgezet. Vanwege kostenoverwegingen zijn monitoringsactiviteiten in 2012 ingeperkt. Wel zijn op de Zeelandbrug (Oosterschelde) mosselen (Mytilus edulis) en Japanse oesters (Crassostrea gigas) bemonsterd om inzicht te verkrijgen in gehalten aan zware metalen tweeëneenhalf tot drie jaar na het aanbrengen van de vooroeververdediging. Dit rapport beschrijft het resultaat van de verschillende toxiciteitstesten die uitgevoerd zijn in het laboratorium van IMARES Den Helder. Daarnaast worden de resultaten van de metaalanalyses in mosselen en oesters bemonsterd op de Zeelandbrug besproken waarbij ingegaan wordt op de jaarlijkse variatie in metaalconcentratie een mogelijke trend in de tijd.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherIMARES
Number of pages24
Publication statusPublished - 2013

Publication series

NameRapport / IMARES Wageningen UR
PublisherIMARES
No.C105/13

Keywords

  • laboratory methods
  • aquatic ecology
  • ecotoxicology
  • heavy metals

Cite this