Vanuit de rand gezien : een vegetatieonderzoek van sloten en wallen in het boerenland van de Noordelijke Friese Wouden

E.J. Weeda

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In de lintvormige elementen tussen de percelen van het boerenland komen allerlei planten voor die als indicator van de milieukwaliteit te gebruiken zijn. Het best onderzocht zijn water- en moerasplanten, maar ook landplanten geven belangrijke informatie. Tijdens een veldonderzoek in 2005 in de Noordelijke Friese Wouden is nagegaan welke wilde plantensoorten hier voorkomen in perceelscheidingen: in en langs sloten en poelen, in elzensingels en op eikenwallen (‘dykswâlen’). Vijftien gemakkelijk herkenbare soorten water- en moerasplanten zijn uitgekozen als indicatoren van de waterkwaliteit. Verder worden suggesties gedaan voor monitoring van slootkanten en andere perceelscheidingen aan de hand van landplanten. Het rapport bevat verder een beschrijving van de spontane plantengroei in de perceelranden van de 36 onderzochte boerenbedrijven.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherAlterra
Number of pages63
Publication statusPublished - 2011

Publication series

NameAlterra-rapport
PublisherAlterra
No.2127
ISSN (Print)1566-7197

Keywords

  • water quality
  • biological indicators
  • dykes
  • aquatic plants
  • ditches
  • ditch banks
  • monitoring
  • environment
  • vegetation
  • friese wouden

Cite this