Vanggewassen op het akkerbouwbedrijf

J.G.M. Paauw, D.A. van der Schans

Research output: Non-textual formWeb publication/siteProfessional

Abstract

Vanggewassen reduceren drift naar het oppervlaktewater sterk. Het vanggewas moet minimaal even hoog zijn als de hoogte van de spuitboom. Bij zeer dichte en zeer open vanggewassen is de depositie benedenwinds van de spuitbaan groter dan bij een matig dicht vanggewas. Het laagste reductiepercentage bij een zeer open gewas bedroeg toch nog 50% ten opzichte van kort gras op de teeltvrije strook.
Original languageDutch
PublisherKennisakker
Media of outputOnline
Publication statusPublished - 15 Oct 2001

Cite this