Van visie tot kaartbeeld; de kijkrichtingen ruimtelijk uitgewerkt : achtergronddocument bij Natuurverkenning 2011

W.G.M. van der Bilt, B. de Knegt, A. van Hinsberg, J. Clement

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In dit werkdocument wordt beschreven hoe binnen de Natuurverkenning 2010 - 2040 vier maatschappelijke uitdagingen voor natuur zijn vertaald naar kijkrichtingen op kaart. Deze uitdagingen zijn het stoppen van biodiversiteitverlies, het vergroten van de beleefbaarheid van de natuur, een duurzaam gebruik van natuurlijke hulpbronnen en het beperken van de spanning tussen natuur en economie. De gedetailleerde kaartbeelden zijn vervolgens gebruikt als input om te beoordelen wat elke kijkrichting oplevert qua biodiversiteit, recreatie en beleving, regulerende ecosysteemdiensten en monetaire kosten en baten. De kaartbeelden zijn niet bedoeld als blauwdrukken, maar maken inzichtelijk wat de consequenties zijn wanneer natuur ingericht en beheerd wordt om één specifieke uitdaging op te lossen. Om tot ruimtelijke beelden van de kijkrichtingen te komen, is gebruikt gemaakt van een aantal modellen en GIS-analyses. De uiteindelijke kaartbeelden demonstreren dat de gemaakte keuzen per kijkrichting leiden tot uiteenlopende invullingen van de Nederlandse natuur. Daarbij verieert de hoeveelheid, het type en de locatie van natuur.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages64
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.279

Keywords

  • nature
  • biodiversity
  • recreation
  • geographical information systems
  • ecosystem services
  • future

Cite this