Van Polder naar kwelder: tien jaar kwelderherstel Noarderleech

P. Esselink, D. Bos, P. Daniels, W.E. van Duin, R.M. Veeneklaas

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

In het kader van een grootschalig kwelderherstelprogramma waarin het de bedoeling is om het 1100-ha grote complex aan zomerpolders van Noard-Fryslân Bûtendyks (NFB) voor een groot deel tot kwelder om te vormen, is in 2001 een proefproject gestart. In dit project is een bijna 120-ha grote zomerpolder uit 1909 uitgepolderd en heringericht, de zgn. Proefverkweldering. Het proefproject is begeleid door een uitgebreid monitoringsonderzoek met na vier jaar een evaluatie (van Duin et al. 2007; Beintema et al. 2007). Door subsidie van het Waddenfonds werd het mogelijk om het verkwelderingsexperiment tien jaar na de start opnieuw te evalueren. Dit rapport geeft een overzicht van de gegevens die tussen 2000 en 2012 zijn verzameld in het kader van het monitoringsonderzoek naar kwelderherstel in de zgn. Proefverkweldering Noarderleech in Noard-Fryslân Bûtendyks.
Original languageDutch
Place of PublicationVries [etc.]
PublisherPUCCIMAR et al.
Number of pages210
Publication statusPublished - 2015

Publication series

NameRapport / PUCCIMAR
PublisherPUCCIMAR et al.
No.06

Keywords

  • polders
  • salt marsh soils
  • ecological restoration
  • monitoring
  • evaluation
  • pilot projects
  • nature development
  • land development
  • nature management

Cite this