Van hoogveen- en venherstel naar herstel van een 'compleet' nat zandlandschap

G.A. van Duinen, E. Brouwer, A.J.M. Jansen, J.G.M. Roelofs, M.G.C. Schouten, W. Verberk

Research output: Contribution to journalArticleProfessional

Abstract

Het nat zandlandschap omvat zure tot zwak gebufferde, voedselarme en vochtigetot natte ecosystemen. Het gaat om systemen die gevoelig zijn voor verzuring,vermesting en verdroging: hoogvenen en hoogveenbossen, vennen en veentjes,vochtige schraallanden, natte heiden, bossen op voormalige natte en vochtigeheiden, de overgangen tussen deze systemen of habitattypen onderling en deovergangen naar het droog zandlandschap en beekdallandschap. OBN onderzoek heeft veel bijgedragen aan het ophelderen van de randvoorwaarden voor herstel van verschillende onderdelen van het nat zandlandschap.
Original languageDutch
Pages (from-to)118-123
JournalDe Levende Natuur
Volume110
Issue number3
Publication statusPublished - 2009

Keywords

 • sandy soils
 • soil water
 • vegetation
 • fauna
 • plant water relations
 • landscape ecology
 • ecosystems
 • ecohydrology
 • nature development
 • ecological restoration
 • natura 2000

Cite this