Validatie van MOVE4

G.W.W. Wamelink, M.H.C. van Adrichem, P.W. Goedhart

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Het model MOVE4 berekent op basis van abiotiek de kans op voorkomen van plantensoorten en zet die vervolgens met behulp van kappa-statistiek om in het al dan niet voorkomen van soorten. Het model was al wel getest en er zijn onzekerheids- en gevoeligheidsanalyses uitgevoerd voor het model. Het was echter nog nooit gevalideerd op onafhankelijke waarnemingen. In dit onderzoek is het model gevalideerd op onafhankelijke vegetatieopnamen. Gemeten abiotische waarden voor grondwaterstand, zuurgraad en nitraatconcentratie in de bodem van vegetatieopnamen zijn gebruikt als invoer. De berekeningen van MOVE4 zijn vervolgens vergeleken met de soortensamenstelling van de vegetatieopnamen. MOVE4 lijkt het op landelijke schaal gemiddeld over alle soorten redelijk te doen. Echter, als er per soort naar de voorspelling versus veldkans wordt gekeken dan is het beeld veel negatiever. Slechts voor een klein deel van de 914 soorten zijn de berekeningen door MOVE4 voldoende te noemen. Op opnameniveau berekende MOVE4 vooral de afwezigheid van soorten vrij goed. Meer data voor validatie is zeer wenselijk, slechts een deel van het model kon worden gevalideerd. MOVE4 is nu gevalideerd door vergelijking met puntdata uit het veld. MOVE4 wordt echter vaak gebruikt in vergelijkende scenarioanalyses. Dit is niet gevalideerd, dus de betrouwbaarheid daarvan blijft onbekend.
Original languageDutch
Place of PublicationWageningen
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
Number of pages96
Publication statusPublished - 2012

Publication series

NameWOt-werkdocument
PublisherWettelijke Onderzoekstaken Natuur & Milieu
No.311

Keywords

  • vegetation
  • soil plant relationships
  • species
  • ecohydrology
  • models
  • groundwater level

Cite this