Validatie van het Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) in de Waddenzee

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

Ecotopen zijn landschappelijke eenheden, gebaseerd op lokale fysische en biologische omgevingsfactoren. Deze omgevingsfactoren bepalen voor een groot deel de distributie van levensgemeenschappen van bodemdieren. Ecotopenkaarten kunnen daarom gebruikt worden om op een inzichtelijke manier te monitoren hoe het gaat met een natuurgebied als de Waddenzee. Voor de zoute wateren van Nederland is een methode beschreven om ecotopen te definiëren, het zogenoemde Zoute wateren EcotopenStelsel (ZES.1) opgesteld door Rijkswaterstaat. Ecotopen worden onderscheiden van elkaar op basis van de belangrijkste fysische omgevingsfactoren en processen, zoals bijvoorbeeld droogvalduur en stroomsnelheid. Voor de toepassing van het ZES.1 in de Waddenzee zijn de grenswaarden voor deze omgevingsfactoren nog niet gevalideerd. Daarom zijn in deze rapportage analyses gepresenteerd die de klassegrenzen van het ZES.1 valideren aan de hand van het voorkomen van bodemdieren. De vraag die hierbij werd gesteld was of de gebruikte grenzen ook relevant zijn voor de ecologie in de Waddenzee.
Original languageDutch
Place of PublicationDen Helder
PublisherWageningen Marine Research
Number of pages56
DOIs
Publication statusPublished - 2021

Publication series

NameWageningen Marine Research rapport
No.C093.21

Cite this