Validatie Natuurgericht Landevaluatiesysteem NATLES; toetsing van de voorspelling van ecotooptypen aan veldgegevens in proefgebieden Beerze-Reusel

  Research output: Book/ReportReportProfessional

  Abstract

  Om de betrouwbaarheid van het NATuurgericht LandEvaluatieSysteem (NATLES) te kunnen beoordelen is in het stroomgebied van de Beerze en Reusel een validatie van dit model uitgevoerd. Ecotooptypen die voorspeld zijn op basis van een hydrologisch model (SIMGRO) en de bodemkaart zijn vergeleken met ecotooptypen die door vegetatieopnamen worden geïndiceerd. Het blijkt dat de voorspelling van de ecotooptypen door NATLES vrij goed is, mits de gebruikte basisgegevens voldoende betrouwbaar en gedetailleerd zijn. Het hydrologisch model bleek in natuurgebieden te diepe grondwaterstanden te voorspellen en gebruikte bodemkaart (schaal 1 : 50 000) geeft o.a. de dikte van kleiafzettingen in beekdalen niet goed weer, waardoor systematische afwijkingen ontstaan in de voorspelde ecotooptypen. De voorspellingen door NATLES kunnen met name verbeterd worden voor de bepaling van de vochttoestand bij natte en zeer vochtige standplaatsen en voor de zuurgraad bij moerige gronden.
  Original languageDutch
  Place of PublicationWageningen
  PublisherAlterra
  Number of pages113
  Publication statusPublished - 2004

  Publication series

  NameAlterra-rapport
  PublisherAlterra
  No.947
  ISSN (Print)1566-7197

  Keywords

  • land evaluation
  • nature conservation
  • ecosystems
  • ecology
  • vegetation
  • prediction
  • simulation models
  • netherlands
  • nature
  • ecohydrology
  • ecological engineering

  Cite this