Vaarrapport Maasvlakte 2 (nulmeting zandwinning). Periode van bemonstering: 18 april 2006 - 22 juni 2006

K.J. Perdon, K. Kaag

Research output: Book/ReportReportProfessional

Abstract

De nulmeting bodemdieren en epifauna heeft tot doel het beschrijven van de uitgangssituatie in het voorkomen van bodemdieren ter plaatse en in de omgeving van de toekomstige zandwinlocaties voor de Tweede Maasvlakte (MV2) en in gebieden waarvoor de verwachting is uitgesproken dat deze niet beïnvloed zullen worden (referentielocaties). De studie maakt onderdeel uit van het Monitoring en Evaluatie Programma (MEP) van de zandwinning ten behoeve van het project Maasvlakte 2. De nulmeting is onderdeel van een ‘BACI-analyse’ (Before After Control Impact analysis) waarin de effecten van de zandwinning op aandachtsoorten bodemdieren en de natuurlijkheid van het voedselweb ter plaatse en in de directe omgeving worden onderzocht. Deze analyse dient als basis voor een (latere) analyse van de eventuele effecten van verhoogde slibgehalten in de waterkolom en de bodem op bodemdieren.
Original languageDutch
Place of PublicationIJmuiden
PublisherIMARES
Number of pages12
Publication statusPublished - 2006

Publication series

NameRapport / Wageningen IMARES
PublisherIMARES
No.nr. C076/06

Keywords

  • reference standards
  • sand pits
  • monitoring
  • program evaluation
  • effects
  • sludges
  • soil fauna
  • impact prediction

Cite this